Choď na obsah Choď na menu
 

Darujte 2% z dane

 

Vážení a milí priatelia

 

aj v roku 2012 máte možnosť podporiť neziskové organizácie 2 % zaplatenej dane z  príjmov.
  

Využijúc túto možnosť danú zákonom dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s prosbou o poukázanie Vašej časti dane občianskemu združeniu DHZ Malý Lapáš , ktorej Váš finančný príspevok podporí jej aktivity smerujúce hlavne  k rozvoju športových aktivít, ale aj organizovaniu športových a kultúrnych podujatí.
 
 

Vaše rozhodnutie neovplyvní a nezaťaží Vaše terajšie výdavky, zaviažete iba daňový úrad k prevodu časti Vami zaplatenej dane na účet organizácie DHZ Malý Lapáš.
 

Tlačivo, resp. predpísané „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu“ a „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ si môžete stiahnuť z našej web stránky, resp. vyzdvihnúť na obecnom úrade v Malom Lapáši ak ste ho ešte neobdržali.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% dane (MS word)

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% dane (PDF)

Potvrdenie o zaplateni dane (MS word)

Potvrdenie o zaplateni dane (PDF)

Vyplnené tlačivá je potrebné doručiť najneskôr do 30. 03. 2012 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska, alebo  je možné tieto tlačivá doručiť s predstihom i na obecný úrad v Malom Lapáši.
 

Upozorňujeme, že u fyzických osôb je možné určiť len jedného prijímateľa.  

 

Za Vašu pomoc a podporu vopred ĎAKUJEME!

 
 Vedenie občianskeho združenia dobrovoľných hasičov v Malom Lapáši.

Nadácia je registrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou  NCRpo 2011b